publicerad: 2021  
sublimera sublimerade sublimerat
verb
sublime´ra
1 psykologi om­vandla (ur­sprunglig drift) till in­riktning på social eller konstnärlig verksamhet särsk. med av­seende på den sexuella driften (enl. en teori av Sigmund Freud)
någon sublimerar något
belagt sedan 1912; fornsvenska sublimera 'förgasa'; av lat. sublima´re 'rena; destillera', urspr. 'lyfta, upp­höja'; till sublim
2 vanligen pass. och perfekt particip över­föra (ämne) från fast form direkt till gasform
sublimation
något sublimeras
något är sublimerat
äv. om­vänt över­föra från gasform direkt till fast form
belagt sedan ca 1520 Peder Månssons Skrifter på svenska
sublimerasublimering