publicerad: 2021  
superintendent super­intendenten super­intendenter
super|­in·tend·ent·en
substantiv
[su`per-] äv. [-en´t]
historiskt (titel för) en kyrklig befattnings­havare i vissa protestantiska länder delvis mot­svarande biskop
belagt sedan 1541