publicerad: 2021  
superkraft super­kraften super­krafter
super|­kraft
substantiv
su`perkraft
något var­dagligt stor kraft fram­för allt i fråga om energiförsörjning
superkraftsystem
ett nytt batteri med super­kraft
äv. mycket an­vändbar personlig förmåga
hans super­kraft är att han är mycket bra på att organisera
äv. om super­hjältar
serie­hjältarnas super­krafter som flyg­förmåga, röntgen­syn och super­hörsel
belagt sedan 1925