publicerad: 2021  
supermarket super­marketen, plural super­marketar äv. super­markets
super|­mark·et·en
substantiv
[su´p-] el. [so´p-]
stort snabb­köp
belagt sedan 1953; av engelska supermarket med samma betydelse; till super- och marknad