publicerad: 2021  
superminister superministern superministrar
super|­min·istr·ar
substantiv
su`perminister
stats­råd som är chef för super­departement
äv. sär­skilt inflytelse­rik minister
en inre cirkel av super­ministrar kring stats­ministern och finans­ministern
belagt sedan 1991