publicerad: 2021  
superstat super­staten super­stater
super|­stat·en
substantiv
su`perstat
ned­sättande långt­gående union mellan (mindre) stater med t.ex. starkt centraliserat besluts­fattande; särsk. i kritiska beskrivningar av EU
belagt sedan 1936