publicerad: 2021  
svall svallet, plural svall, bestämd plural svallen
svall·et
substantiv
häftig rörelse hos större vatten­massa, särsk. våg, hav eller dylikt
JFR svalla
vågornas svall mot stranden; havets svall efter stormen; det kraftiga svallet från tankbåten
äv. om annan (ibland tänkt) rörelse
det tjocka svallet av svarta lockar
äv. bildligt, sär­skilt om känsla eller dylikt
känslosvall; ordsvall
belagt sedan 1554; bildn. till svälla