publicerad: 2021  
1svett svetten
svett·en
substantiv
vätska som av­söndras av körtlar i huden vid an­strängning eller i varm om­givning bestående av vatten och en mindre mängd salt; ofta med mindre an­genäm lukt
svettdrivande; svettdroppe; svettfläck; armsvett; fotsvett; kallsvett
hon var blöt av svett efter språng­marschen; det luktade svett i omklädnings­rummet; den sjuke badade i svett; de arbetade så att svetten lackade
arbeta/slita i sitt an­letes svett ur­sprungligen biblisktarbeta mycket hårten gång hördes här ljudet av hackor och släggor när karlarna slet i sitt an­letes svett
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska sveter; gemensamt germanskt ord, besläktat med bl.a. lat. su´dor med samma betydelse; jfr ur­sprung till sweater, svetsa
Jag har ingen­ting annat att bjuda er än blod, slit, tårar och svett. Winston Churchill i sitt första tal som premiär­minister i maj 1940, under andra världs­krigets första fas med stora tyska fram­gångar och stora brittiska och franska mot­gångar; slutet av citatet åter­ges ofta som "blod, svett och tårar"
2svett neutrum svett, bestämd form och plural svetta
adjektiv
var­dagligt svettig
hon var all­deles svett
belagt sedan 1385 (Klosterläsning); fornsvenska svetter; till 1svett!!