publicerad: 2021  
svingel svingeln
svingeln
substantiv
sving´el
typ av gräs med fler­blommiga, vanligen borst­försedda små­ax i (osymmetrisk) vippa
fårsvingel; rödsvingel; ängssvingel
svingel an­vänds som foder och i gräs­mattor
belagt sedan 1638; trol. bildning till sv. dial. svingla 'vara yr, svindla'