publicerad: 2021  
svänga ihop svängde svängt, presens svänger
sväng·er ihop
verb
svänga iho´p
var­dagligt snabbt sätta samman
svänga ihop något
svänga ihop något att äta; de var tvungna att svänga ihop en något så när tro­värdig historia
belagt sedan 1898