publicerad: 2021  
svängbro sväng­bron sväng­broar
sväng|­bro·ar
substantiv
sväng`bro
bro med en del som kan vridas åt sidan så att äv. större far­tyg kan passera
belagt sedan 1842