publicerad: 2021  
svängning svängningen svängningar
sväng·ning·en
substantiv
sväng`ning
regel­bunden rörelse kring nolläge
svängningsrörelse; svängningstid
hög­frekvent svängning; gung­stolens svängningar
äv. bildligt (regel­bundet) åter­kommande omkastning
humörsvängning
opinionens svängningar; svängningarna i kron­kursen
dämpad svängning fysiksvängning vars amplitud fort­löpande av­tar
belagt sedan 1718