publicerad: 2021  
svängrum sväng­rummet
sväng|­rumm·et
substantiv
sväng`rum
utrymme särsk. inom­hus
det blev mera sväng­rum i den nya lägenheten
äv. bildligt handlingsfrihet
de oppositionella i partiet fick stort sväng­rum
belagt sedan 1770