publicerad: 2021  
sydafrikan syd­afrikanen syd­afrikaner
syd|­afr·ik·an·en
substantiv
sy`dafrikan
(mans)person från Syd­afrika
i plur. ofta om personer från Syd­afrika oavsett kön
belagt sedan 1913