publicerad: 2021  
1syd ingen böjning, utrum
substantiv
1 det väder­streck som solen på norra halv­klotet står i vid middags­höjd särsk. vid an­givande av vindriktning
sydgräns; sydvart
varma vindar från syd; vinden hade gått över på syd
ibland som konventionell beteckning på en av spelarna i bridgeparti
Syd åter­kom med två sang
belagt sedan 1693; av lågtyska, tyska süd med samma betydelse; jfr ur­sprung till 1söder!!
2 vanligen i sammansättn. sydlig del av visst om­råde ofta i namn
sydafrikansk; Sydamerika; Sydatlanten; sydeuropé
ibland i mer informella lokala namn eller dylikt
Centrum syd
belagt sedan 1885
2syd
adverb
sär­skilt sjö­fart, meteorologi söder
syd om Öland
belagt sedan 1698