publicerad: 2021  
symtomatisk symtomatiskt symtomatiska
eller
symptomatisk symptomatiskt symptomatiska
sym·tom·at·isk, symp·tom·at·isk
adjektiv
symtoma´tisk el. symptoma´tisk
som ut­gör ett karakteristiskt tecken på något (vanligen något negativt)
symtomatisk (för någon/något)
symtomatisk (för någon)
symtomatisk (för något)
på något sätt var åsk­vädret symtomatiskt för hela den miss­lyckade ut­flykten
belagt sedan 1896