publicerad: 2021  
sågverk såg­verket, plural såg­verk, bestämd plural såg­verken
såg|­verk·et
substantiv
`gverk
an­läggning för maskinsågning av timmer i ram­såg och dylikt; jämte bräd­gård och andra till­hörande an­läggningar
SYN. såg 2
sågverksarbetare; sågverksbolag
alla såg­verken vid de norr­ländska älvarna
belagt sedan 1693