publicerad: 2021  
sår såret, plural sår, bestämd plural såren
sår·et
substantiv
skada i hud eller slem­hinna där blod kan tränga ut vanligen upp­kommen genom olycks­händelse, slag eller dylikt men ibland äv. spontant
sårsalva; sårskorpa; brännsår; munsår; skrubbsår; skärsår; sticksår
ett öppet sår; ett djupt sår; ett fult sår; ett infekterat sår; ren­göra såret; sy ihop såret
hon satte ett plåster på såret; det blödde ymnigt från såret; såret läkte snabbt
äv. om liknande inre skada
äv. bildligt, spec. om själslig skada
de hårda orden lämnade ett sår in­om henne
spec. äv. om (oönskad) öppning i landskap eller dylikt
sten­brotten var (som) stora sår i landskapet
plåster på såren se plåster
slicka sina sår försöka hämta sig efter en mot­gångefter att ha blivit av med både jobb och sam­bo hyrde han ett hus i Toscana för att slicka sina sår
strö salt i såren på någon se salt
tiden läker alla sår se tid
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska sar, till adj. sar 'smärtsam; öm'; gemensamt germanskt ord