publicerad: 2021  
sälg sälgen sälgar
sälg·en
substantiv
[säl´j]
en vide­växt (träd eller buske) med blommor i hängen och mjuka, långskaftade, ovala blad (vit­luddiga på under­sidan) vanlig i skogar och backar
sälgbuske; sälgkvist
sälgen blommar på bar kvist; han gjorde pipor av sälg
belagt sedan ca 1550; jfr sv. dial. säld(e), sälle; gammalt germ. ord, besläktat med lat. sal´ix 'sälg; pilträd'