publicerad: 2021  
särläkemedel särläkemedlet, plural sär­läke­medel, bestämd plural särläkemedlen
substantiv
`rläkemedel
läke­medel som an­vänds för att behandla ovanliga sjukdomar och som där­för har en liten försäljnings­volym
särläkemedelsklassificering; särläkemedelsstatus
belagt sedan 1999