publicerad: 2021  
söderkis söder­kisen söder­kisar
söd·er|­kis·en
substantiv
[sö`derkis]
pojke eller (ung) man från Söder i Stock­holm ofta med ton­vikt på spec. egenskaper, bl.a. ett brett stockholmskt idiom
en äkta söder­kis
belagt sedan 1935