publicerad: 2021  
tabuord tabu­ordet, plural tabu­ord, bestämd plural tabu­orden
tabu|­ord·et
substantiv
[-bu`-] äv. [ta`-]
ord som inte får ut­talas av religiösa el. sociala skäl
JFR noaord
efter­som "djävul" var ett tabu­ord an­vände man om­skrivningar som "hin" och "hin håle"
belagt sedan 1922