publicerad: 2021  
1tack tacket ibland tacken, plural tack
tack·et
substantiv
artig fras eller handling som ut­trycker upp­skattning med an­ledning av gåva, tjänst eller dylikt
JFR 2tacka
tackbrev; tacktal; otack
ett tack (för något/sats)
ett tack (för något)
ett tack (för sats)
varmt tack!; hjärtligt tack!; tusen tack!; rikta ett tack till någon; tack ska du ha!; hon fick en bukett blommor som tack för hjälpen; du ska ha tack för ditt in­lägg; jag är dig stort tack skyldig; hon fick aldrig ett ord till tack för allt sitt slit
ibland i ironisk an­vändning om bristande upp­skattning eller dylikt
ska det vara tacken efter allt jag har gjort för dig?
heder och tack! se heder
säga tack och far­väl/hej till någon/något säga adjö till någon/någotdå säger vi tack och far­väl till var­andra för den här gången, och hoppas att vi snart ses igen! ○ äv. bildligtdet skulle vara en katastrof för bygden om festivalen tvingas säga tack och hej efter tjugo år
tack vare på grund avnågon gynnsam om­ständighet eller dylikt: festivalen kunde genom­föras tack vare ideella in­satser och generösa sponsorer
belagt sedan 1000-talet (runsten, Lena, Uppland (Sveriges runinskrifter)); runform þaka (gen.), fornsvenska þak 'tack; tacksamhet'; gemensamt germanskt ord, urspr. 'tanke'; bildn. till tänka; jfr ur­sprung till täck
2tack
interjektion
jag tackar! det enklaste ut­trycket för erkänsla
tack för maten!; tack så mycket!
spec. i sam­band med accepterande resp. av­böjande av erbjudande
ja tack!; nej tack!
äv. med obestämd adressat
tack och lov att vi hann!
tack för senast! tack för din/er gäst­frihet när jag var på besök sisttack för senast, nästa gång är det min tur att bjuda på mid­dag!
tack för sist! tack för senaste gången vi träffades!tack för sist, jag hade jätte­roligt!
belagt sedan 1420–50 Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)