publicerad: 2021  
tackel tacklet, plural tackel, bestämd plural tacklen
tackl·et
substantiv
tack´el
grov talja för större tyngder på (segel)far­tyg
tackel och tåg
belagt sedan 1461 (Arboga stads tänkebok); fornsvenska takel; av lågtyska takel 'skeppsutrustning; tågverk', trol. till taken 'ta'; jfr ur­sprung till ta