publicerad: 2021  
tacksamhetsskuld tacksamhets­skulden
tack·sam·hets|­skuld·en
substantiv
tack`samhetsskuld
(känsla av) förpliktelse att i handling visa sin tacksamhet
tacksamhetsskuld (till någon)
känna tacksamhets­skuld; vi står i tacksamhets­skuld till den generation som lade grunden till vårt väl­stånd
belagt sedan 1825