publicerad: 2021  
betygelse betygelsen betygelser
be·tyg·els·en
substantiv
bety´gelse
nästan en­bart i sammansättn. tydligt ut­tryck för viss in­ställning el. känsla; både om ord och handlingar
artighetsbetygelse; hedersbetygelse; tacksamhetsbetygelse; ömhetsbetygelse
belagt sedan ca 1525