publicerad: 2021  
tagga taggade taggat
verb
tagg`a
1 ofta perfekt particip förse med vassa ut­skjutande spetsar
JFR tagg 1
någon taggar något
belagt sedan 1541
2 markera (delar av) texter eller data­filer för att möjlig­göra automatiserad behandling
någon taggar något
spec. strukturell upp­märkning av text­filer för formatering
nytt stycke taggas med <p>
sär­skilt markera personer m.m. som före­kommer på en bild eller i ett samman­hang ofta i sociala medier
någon taggar någon/något
någon taggar någon
någon taggar något
tagga sina vänner på en bild; tagga foton med namn och plats; tagga en nyhet
belagt sedan 1960-talet; av engelska tag med samma betydelse, till tag 'etikett'; av samma urspr. som tagg
3 ofta refl. och med partikelnupp ladda upp och i för­väg koncentrera sig på någon viktig händelse, t.ex. en tävling
någon taggar (upp) någon
tagga upp in­för kvalet; hon försökte tagga upp sig i andra set men kom aldrig in i matchen
belagt sedan 1992
taggataggande, taggning