publicerad: 2021  
taggbräken bestämd form tagg­bräken, plural taggbräknar, utrum
tagg|­bräkn·ar
substantiv
tagg`bräken
en orm­bunke som har över­vintrande blad­skivor som består av skarpt såg­tandade, parvis mot­satta småblad
tagg­bräken före­kommer mest i våra fjälltrakter
belagt sedan 1846