publicerad: 2021  
taggad taggat taggade
tagg·ad
adjektiv
tagg`ad
1 som försetts med taggar ofta i något bestämt syfte
belagt sedan ca 1500 (i sms.; (Josua bok, Domare boken)) fornsvenska taggadher
2 intensivt in­riktad på en upp­gift särsk. match el. annan idrotts­tävling
i semi­finalen över­tygade hon inte, men till finalen kom hon verkligt taggad
belagt sedan 1993