publicerad: 2021  
taktäckare tak­täckaren, plural tak­täckare, bestämd plural taktäckarna
tak|­täck·ar·en
substantiv
ta`ktäckare
person som yrkes­mässigt arbetar med tak­täckning
belagt sedan 1747