publicerad: 2021  
-talig -taligt -taliga
-tal·ig
adjektiviskt slutled
som har visst an­tal som fram­går av för­ledet
spec. om blomma som har visst an­tal kronblad eller foderblad och ståndare t.ex. 3, 4 el. 5
svärds­liljan har klargula tre­taliga blommor; fläderns blommor är gulvita, starkt doftande och fem­taliga
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (i otalig; (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus))) fornsvenska -talliker; jfr ur­sprung till otalig