publicerad: 2021  
tamburmajor tambur­majoren tambur­majorer
tamb·ur|­maj·or·er
substantiv
tambu`rmajor
1 person som går i spetsen för marscherande musik­kår och vanligen sam­tidigt svänger en stav eller dylikt; ur­sprungligen om regementstrumslagare men nu all­männare
belagt sedan 1825; av franska tambour-major, till tambour, äldre tabour 'trumma'; jfr ur­sprung till taburett, tambur
2 skämtsamt rockvaktmästare
belagt sedan 1878
3 kläd­ställning i form av en fri­stående lod­rät stång som är böjd ut­åt upp­till
belagt sedan 1971