publicerad: 2021  
boskap boskapen
bo·skap·en
substantiv
bo`skap
(samling) hov­djur som an­vänds som hus­djur särsk. om nöt­kreatur
boskapsskötsel; tamboskap; ungboskap
betes­landskapet har minskat i takt med att boskapen försvunnit; flockar av hästar, får och boskap
ibland äv. om får, getter och svin
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska boskaper 'hus­håll; bo­hag; boskap', till 2bo!! och 1-skap!!