publicerad: 2021  
tamburin tamburinen tamburiner
tamb·ur·in·en
substantiv
tamburi´n
ett slag­instrument som består av ett trumskinn upp­spänt i en ram med rasslande metallskivor
spela tamburin; slå på tamburin
belagt sedan 1773; av franska tambourin 'liten trumma'; jfr ur­sprung till tambur, tamburmajor
Jag bringar druvor, jag bringar rosor,
Jag skänker i av mitt unga vin;
På alla stigar, på alla kosor
Jag slår den ljudande tamburin. Carl Snoilsky, Inlednings­sång (i Italienska bilder, 1865)