publicerad: 2021  
tandställning tand­ställningen tand­ställningar
tand|­ställ·ning·en
substantiv
tan`dställning
1 tändernas in­bördes ställning i munnen av betydelse för bettets effektivitet och för ut­seendet
belagt sedan 1897
2 an­ordning för tand­reglering som sätts in i munnen
hon hade ut­stående tänder och måste där­för gå med tand­ställning ett par år
belagt sedan 1976