publicerad: 2021  
tapetserare tapetseraren, plural tapetserare, bestämd plural tapetserarna
tap·ets·er·ar·en
substantiv
tapetse`rare
person som yrkes­mässigt stoppar och klär möbler och sätter upp gardiner och draperier
tapetserarmästare; tapetserarverkstad
belagt sedan 1778