publicerad: 2021  
1taxa taxan taxor
tax·an
substantiv
tax`a
fast­ställd av­gift för viss typ av tjänst (el. viss mängd av tjänster)
taxeberäkning; taxeenlig; taxehöjning; busstaxa; maxtaxa; nattaxa; samtalstaxa
hög taxa; låg taxa; en inkomst­graderad taxa i äldre­omsorgen; taxan för råd­givning var 800 kronor i timmen; Posten höjde taxorna
belagt sedan 1631; av medeltidslat. tax´a 'värdering'; till taxera
2taxa taxade taxat
verb
tax`a
ofta med partikel, sär­skiltfram, in, ut köra på marken före start eller efter landning om flyg­plan
taxa (fram/in/ut) (någonstans)
taxa (fram) (någonstans)
taxa (in) (någonstans)
taxa (ut) (någonstans)
planet taxade fram mot start­banan
belagt sedan 1943; efter engelska taxi med samma betydelse; till taxi, taxera
taxataxande, taxning