publicerad: 2021  
teori teorin teorier
teori·er
substantiv
teori´
system av an­taganden som grundas på nog­granna över­väganden om faktiska förhållanden ofta för att förklara något; i princip sant el. falskt
en teori (om någon/något/sats)
en teori (om någon)
en teori (om något)
en teori (om sats)
kommissariens teori om mordet
äv. om helt system av (vetenskapliga) an­taganden och slut­satser, som i princip kan prövas
funktionsteori; kunskapsteori; relativitetsteorin
politisk teori; ekonomisk teori; modern språkvetenskaplig teori; Darwins teori om arternas upp­komst
ibland med betoning av mot­sättningen till den på­tagliga verkligheten
hon har svårt att om­sätta sina teorier i praktiken; planen var vatten­tät – men bara i teorin
ibland äv. om system av vetenskapliga an­taganden som tjänar som stöd för tänkandet utan att direkt kunna verifieras
NN:s teori om språket ut­märks av att beskrivningen sker på två plan eller nivåer
belagt sedan 1716; av grek. theori´a 'under­sökande; kontemplation'; besläktat med teater