publicerad: 2021  
terpentin terpentinet el. terpentinen
terp·ent·in·et
substantiv
terpenti´n
en lätt­flyktig vätska som ut­vinns ur kådan från vissa barr­träd och an­vänds som lösnings- och spädnings­medel t.ex. för målar­färg
belagt sedan 1465–66 (Kämnärsräkenskaper i Stockholms stads skottebok); fornsvenska terpentin; av medeltidslat. terebin´tina (resi´na) 'terpentin(kåda)'; till terebint