publicerad: 2021  
terrarium terrariet terrarier
terr·ari·et
substantiv
[-a´r-] el. [-a`r-]
(glas)behållare för land­levande växter och (kräl)djur som hålls förvarade i studiesyfte
äv. om större an­läggning (med sådana behållare) för samma ända­mål, sär­skilt för visning för all­mänheten
i terrariet kan man titta på ormar och andra kräl­djur
belagt sedan 1879; till terra, efter mönster av akvarium