publicerad: 2021  
tv-tittare tv-tittaren, plural tv-tittare, bestämd plural tv-tittarna
eller
tevetittare teve­tittaren, plural teve­tittare, bestämd plural tevetittarna
tv-titt·ar·en, teve|­titt·ar·en
substantiv
[te`ve-]långa e:n
person som (regel­bundet) ser på tv
många tv-tittare vill ha mer under­hållning; semi­finalen i årets VM sågs av åtta av tio tv-tittare
belagt sedan 1954