publicerad: 2021  
tid tiden tider
tid·en
substantiv
1 en abstrakt men mätbar grund­storhet som kan upp­fattas som analog med de rumsliga dimensionerna och om­fattar det förflutna, nuet och det till­kommande
tidsavstånd; tidsfaktor
bort­om tid och rum; tiden lider; tiden gick, och snart var det sommar; vi förflyttar oss nu 200 år bak­åt i tiden; de fördrev tiden med kort­spel
äv. om viss mängd av denna storhet, sär­skilt med tanke på den möjlighet den ger att ut­föra något
tidsbesparande; tidsförlust; tidsschema
tiden var ute; ta sig tid med barnen; de hade gott om tid; det tog tid att laga bilen; han hade inte tid att komma; det var ingen tid att förlora; en tid bodde de utom­lands; efter någon tid flyttade de hem
spec. om viss upp­mätt mängd av denna storhet, sär­skilt i relation till viss prestation
tidtagare; mellantid; rekordtid; sluttid; starttid
ekipaget fick en riktigt bra tid och vann över­lägset; simma på tid; hon gjorde en bra tid i kvalet; han sprang 400 m på 47,8 – en hygglig tid
äv. om visst sätt att mäta denna storhet, vanligen relaterat till solens upp­gång och ned­gång
astronomisk och borgerlig tid; klockan 6 brittisk tid; klockan 10 lokal tid
dra ut på tiden ta längre tid än beräknatförlossningen var komplicerad och drog ut på tiden
en gång i tiden se gång
genom tiderna någon­sinGreta Garbo är en av de största film­stjärnorna genom tiderna
gå ur tiden formelltom människa: när Bellman gick ur tiden 1795 var han ut­fattig
ha kort om tid ha ont om tidom man har kort om tid men än­då vill ha fest kan man ordna knyt­kalas
i god tid med för­hållandevis lång tid kvar till aktuell händelsemånga bokar resan i god tid för att säkra de bästa hotellen
i grevens tid i sista stundde hann inom­hus i grevens tid innan regnet började vräka ner
i sinom tid ur­sprungligen biblisktefter viss (vänte)tidrun­fynden kom i sinom tid att hamna på Sigtuna museum
med tiden så småningom, efter handhan var en känd radio­röst i sport­sammanhang och blev med tiden ock­så allt­mer an­litad av tv
slå ihjäl/döda tiden få tiden att gåmed hjälp av tids­fördriv: i väntan på flyget slog hon ihjäl tiden med en bok
tid är pengar om man spar tid, spar man ock­så pengarresan med snabb­tåget blir dyrare än med vanligt tåg, men tid är pengar
tiden läker alla sår all (psykisk) smärta lindras (och försvinner) med tidennu känns all­ting så tungt men han hoppas på att tiden läker alla sår
tiden rinner iväg tiden går forttänk, vad tiden rinner iväg! I år är det redan tjugo år sedan vi tog studenten
tidens tand se tand
tids nog (oundvikligen) någon gång i fram­tidentids nog tänkte hon prata med journalisterna, men nu ville hon bara vara i fred
under tiden sam­tidigt (som)någon bröt sig in i deras lägenhet under tiden de var och handlade
universell tid sär­skilt astronomiuniversal­tid
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska tiþ 'tid; mässa; reningstid'; gemensamt germanskt ord, urspr. ev. 'av­delning; av­snitt'; jfr ur­sprung till bittida, timme
2 bestämt av­snitt av den grund­storhet som om­fattar det förflutna, nuet och det till­kommande vanligen om något av­snitt av det förflutna; med mera ton­vikt på begynnelse- och slut­punkt än på längden
tidsanda; tidstypisk; tidsålder; medeltiden; storhetstid; vintertid
Rubens, tidens störste målare; på den tiden fanns inga bilar; en art som dog ut under för­historisk tid; den moderna tidens krav; på sista tiden; forna tiders kvinnor
ofta med tanke på de rådande förhållandena
det är dåliga tider; svartabörshajarna hade gyllene tider under kriget; en lycklig tid; på den gamla goda tiden
spec. äv. om mycket kort av­snitt, ända ner till ett ögon­blick
SYN. tidpunkt
att ringa vid den här tiden på dygnet!; de äter all­tid vid samma tid
spec. om bestämd tid­punkt som är den enda tänkbara och då något måste in­träffa, vara färdigt eller dylikt
passa tiden; hålla tiden; boka tid; få tid hos doktorn; komma i tid
alla tiders något ålderdomligtmycket bradet vore alla tiders om vi kunde träffas snart!
det är hög tid det är nästan för senti november är det hög tid att planera för vintersemestern
i tid och otid ur­sprungligen biblisktallt­för oftahan är pedant och städar i tid och otid
i tiden som svarar mot sam­tidens behovdet är en film i tiden med många referenser till aktuella politiker
i tidens full­bordan se fullbordan
(i) väntans tider tids­period som präglas av väntanofta spec. om tid för havandeskap: intet är som väntans tider!; hon går i väntans tider och barnet är beräknat att komma i juni
ligga i tiden vara typiskt för (sam)tidendet ligger i tiden att åter­vinna
nu för tiden under inne­varande tids­periodi mots. till tidigare perioder: nu för tiden bor hon i en liten by utan­för Växjö; nu för tiden har nästan alla ungdomar en mobil­telefon
på någons tid under någon tids­period i det förflutnapå min tid var det inte många tjejer som spelade hockey; han var en mycket an­sedd vetenskaps­man på sin tid
se tiden an vänta medan något ut­vecklar sigfinans­ministern ser tiden an med till­försikt
ta sin (lilla) tid ta ganska lång tidrekryteringen tog sin lilla tid men nu har museet äntligen en ny chef
tid efter annan periodvis, iblandtid efter annan dyker det upp tekniska upp­finningar som sägs kunna revolutionera sam­hället
tiden är ur led förhållandena är onormalasemmel­försäljning i november och trollhassel i full vår­skrud i januari – tiden är ur led!
vara på tiden vara i senaste lagetdet var på tiden att hon köpte sig ett par nya gympa­skor, efter­som hennes gamla var helt ut­slitna
vara tidens melodi se melodi
(vid) full tid (vid den) tid­punkt då något just av­slutatsvanligen en match eller dylikt: vid full tid stod det klart att hemma­laget hade segrat
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Westmanna-Lagen
Tidens gudar, som jag smädat,
smäda vill jag än en gång!
Tidens gudar, som jag hädat,
häda vill jag i en sång! August Strindberg, Lokes smädelser (i Dikter på vers och prosa, 1883)