publicerad: 2021  
tidning tidningen tidningar
tid·ning·en
substantiv
ti`dning
1 (nästan) dagligen ut­kommande tryck­alster i större format och med all­mänt, huvud­sakligen aktuellt inne­håll
tidningsartikel; tidningsklipp; tidningsnotis; kvällstidning; papperstidning; rikstidning
en daglig tidning; ge ut en tidning; det står i tidningen; hon prenumererar på två tidningar
äv. om periodiskt tryck­alster (vanligen i mindre format) som ut­kommer mindre ofta
skoltidning; veckotidning
äv. ut­vidgat i digitalt format
digitaltidning; e-tidning
läsa tidningen på datorn
äv. med tanke på ställningen som opinionsbildande kraft
många är kritiska till tidningens hållning i den här frågan
äv. med tanke på tidningen som före­tag
tidningens styrelse; tidningen ska läggas ner
belagt sedan 1729; fornsvenska tidhning, äldre tidhing 'under­rättelse; nyhet'; av lågtyska tidinge med samma betydelse; till tid
2 ålderdomligt underrättelse
belagt sedan 1496 brev från biskop Magnus i Åbo m.fl. till ärkebiskop Jakob (Arwidsson)