publicerad: 2021  
tigerekonomi tiger­ekonomin tiger­ekonomier
tiger|­eko·nomi·er
substantiv
ti`gerekonomi
snabbt till­växande ekonomi i tidigare fattigt land; särsk. om ekonomierna i vissa asiatiska länder, t.ex. Singapore
belagt sedan 1991