publicerad: 2021  
till reds
adverb
till re´ds
i beredskap för att hjälpa till, an­vändas eller dylikt
vara till reds; finnas till reds; hon har all­tid en dråplig historia till reds
belagt sedan 1507 (brev från Peder Svenske på Eksjö hovgård till Svante Nilsson (Styffe)); fornsvenska til redho, til reds; till 1reda 1