publicerad: 2021  
tillfällighet till­fälligheten till­fälligheter
till|­fäll·ig·het·en
substantiv
till`fällighet
resultat eller yttring av om­ständigheter som inte kunnat förut­ses eller kontrolleras ofta om osannolikt samman­träffande
SYN. slump 1
till­fälligheternas spel; det var en ren till­fällighet att han var hemma; till­fälligheter av­gjorde den jämna matchen; av en till­fällighet råkade hon slå rätt nummer
belagt sedan 1734