publicerad: 2021  
tillfällighetsdikt tillfällighets­dikten tillfällighets­dikter
till·fäll·ig·hets|­dikt·en
substantiv
till`fällighetsdikt
dikt som skrivits utan någon grundligare efter­tanke eller genomarbetning
en tillfällighetsdikt (om någon/något/sats)
en tillfällighetsdikt (om någon)
en tillfällighetsdikt (om något)
en tillfällighetsdikt (om sats)
en tillfällighets­dikt som han inte ville ta med i sina samlade verk
äv. dikt som är skriven för ett visst till­fälle ibland på beställning
belagt sedan 1847