publicerad: 2021  
tillförordnad tillförordnat tillförordnade
tf.
till|­för·ordn·ad
adjektiv
till`förordnad
som förordnats att (i ordinarie inne­havares ställe) under viss tid inne­ha tjänsten som fram­går av samman­hanget
till­förordnad professor
belagt sedan 1840