publicerad: 2021  
tillgänglighet till­gängligheten
till|­gäng·lig·het·en
substantiv
till`gänglighet
det att vara tillgänglig om person el. före­teelse
ökad till­gänglighet på läke­medel; högt pris och begränsad till­gänglighet på alkohol
spec. äv. (samman­fattande beteckning för) hur tillgänglig en viss verksamhet, lokal m.m. är t.ex. för personer med funktions­nedsättning; med av­seende på framkomlighet, information, bemötande m.m.
tillgänglighetsanpassning; tillgänglighetsmärka
god till­gänglighet; bristande till­gänglighet; en check­lista för till­gänglighet vid ny­byggnation
belagt sedan 1896