publicerad: 2021  
tillstukad tillstukat tillstukade
till|­stuk·ad
adjektiv
till`stukad
som fått sin ur­sprungliga form (lätt) fördärvad eller förändrad genom tryck, böjning eller dylikt
tillstukad (av någon)
en till­stukad hatt
äv. bildligt av­snoppad och svars­lös
han blev ordentligt till­stukad i diskussionen
belagt sedan 1886